Tài liệu này do Bộ Phận Đào Tạo Hub Services biên soạn nhằm cung cấp cho học viên cái nhìn tổng quan về Moodle. Hướng dẫn này mặc định học viên đã làm quen cơ bản với máy tính, chẳng hạn như sử dụng chuột, điều hướng, hệ điều hành và sử dụng trình duyệt web. Hướng dẫn này được thiết kế để sử dụng Moodle trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay và cả ứng dụng di động.